Om MNOPTIMERING

Bakom MNOPTIMERING står Mats Nordström. Jag har under mitt yrkesliv verkat i ledande befattningar inom Produktion, Kvalitet, Miljö och Service. I huvudsak med koppling till svensk verkstadsindustri.
Likt den värld vi lever i, där snabba förändringar är en del av vardagen, är jag lyhörd, nyfiken, öppen och har modet att utmana invanda beteenden. Inte bara för att underlätta och förbättra jobbet idag, utan framförallt för att säkra det imorgon.
Jag erbjuder mina uppdragsgivare:

För mig är varje uppdrag unikt och jag garanterar mina kunder stort engagemang, en rak och tydlig kommunikation, där förbättringar går före prestige. För mig är diskretion och sekretess om varje enskilt uppdrag en självklarhet. Eventuella referenser lämnas därför endast ut på förfrågan.
”Det är inte de stora som slår de små, utan de snabba som slår de långsamma”


Mats

Mats Nordström

MNOPTIMERING AB

Kontakt